News Update :

Networking / routing

Friday, March 7, 2008

Legarea unei adrese IP de MAC-ul al placii de retea
Exemplu:

arp -s 192.168.0.2 0:0:e8:ac:4c:22


Trecerea unei placi de retea din mod full-duplex pe half-duplex in FreeBSD
Exemplu, pe o placa Intel EEPRO 100.
Modul curent de functionare a placii se poate vedea cu comanda:
ifconfig fxp0

Trecerea in regim 10baseT/UTP half-duplex:
ifconfig fxp0 media 10baseT/UTP mediaopt half-duplex


Manipularea parametrilor de retea in Windows cu netsh
# adaugare unei adrese ip -
netsh interface ip add address "Local Area Connection" 192.168.0.1 255.255.255.0
# rezilierea unei adrese ip -
netsh interface ip del address "Local Area Connection" 192.168.0.1

detalii - netsh help


Aliasuri pentru o interfata de retea in FreeBSD
adaugare: ifconfig rl0 inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.255 alias
reziliere: ifconfig rl0 inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.255 -alias

NAT in Linux
cateva moduri -

1. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 194.153.245.186
2. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j SAME --to 194.153.245.186
3. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

nota:
192.168.0.0/24 - reteaua interna, pentru care se face NAT
eth0 - interfata de retea externa
194.153.245.186 - adresa interfetei de retea externe, folosita pentru NAT
Share this article :

Articole populare

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website